ING. LUBOŠ HORČIČÁK

CENY

Znalecký posudok sa vypracováva na základe objednávky zadávateľa znaleckého posudku (majiteľ nehnuteľnosti, kupujúci prípadne iná osoba), ktorý rieši financovanie nehnuteľnosti (kúpu, predaj, výstavbu, rekonštrukciu, prefinancovanie hypotéky…) prostredníctvom hypotéky. Cena za znalecký posudok pre potreby zabezpečenia hypotéky nehnuteľnosťou sa pohybuje v závislosti od typu nehnuteľnosti a miesta kde sa nachádza.

Stanovenie ceny

„Majetok ešte z nikoho neurobil boháča.“

„Majetok ešte z nikoho neurobil boháča.“

Znalecký posudok obsahuje výpočet technickej hodnoty, stanovenie všeobecnej hodnoty a povinné prílohy s informáciami z katastra nehnuteľností (list vlastníctva a katastrálnu mapu), doklad o veku stavby, zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľnosti a fotodokumentáciu.

Do stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti vstupujú údaje technického charakteru samotnej stavby (výmera, vek, opotrebenie, technický stav či rozostavanosť), údaje o príslušenstve a údaje o pozemku.

Všeobecná hodnota rezidenčných nehnuteľností

Všeobecná hodnota rezidenčných nehnuteľností (určených na bývanie) sa stanovuje metódou polohovej diferenciácie, ktorá zohľadňuje najmä vplyv polohy (poloha nehnuteľnosti vo vzťahu k centru mesta, doprava v okolí a prevládajúca zástavba, skladba obyvateľstva v mieste stavby).

Všeobecná hodnota komerčných nehnuteľností

Všeobecná hodnota komerčných nehnuteľnosti sa stanovuje metódou polohovej diferenciácie a zároveň aj kombinovanou metódou (kombinácia technickej a výnosovej hodnoty).

ing. Luboš horčičák

Znalec
v odbore stavebníctvo

odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností

Objednajte si
znalecký posudok

Contact Form Demo (#1)